Om oss

Om oss

Närke Hydraulik AB är hydraulikfirma som verkar i Örebro län, Hallsberg. Våra tjänster omfattar renovering av cylindrar, Slangar Hydraulsystem osv. Vår kunskap inom vårt område ger oss möjligheten till högsta kvalitet. Vi arbetar med allt från enkla jobb, försäkringsbolag till stora renoverings projekt.

Närke Hydraulik utvecklar och tillverkar alla produkter i Hallsberg. Vi använder ett egenutvecklat och välbeprövat koncept med standardmoduler i en modern produktion med en avancerad maskinpark. Vårt signum är kundunika lösningar med ett helhetstänk som skapar bästa tänkbara förutsättningar för hög kvalitet, rationell tillverkning och korta ledtider.

Alla de viktiga stegen i tillverkningen av våra cylindrar görs i fabriken, som till exempel skärande bearbetning, svetsning, montering och lackering. En stor del av alla moment i processen är datoriserade och automatiserade. Här finns t ex välutrustade robotsvetsceller. Våra produkter tillverkas med hög kompetens där människans hantverk är lika viktigt som avancerad robotteknik. Tillverkningen är beroende av ett utvecklat samspel mellan människa och maskin. Det gör att vi kan tillverka stora volymer på ett effektivt, modernt och noggrant sätt.

FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET

Kärnan inom Närke Hydraulik är vår konstruktionsavdelning, som rymmer ovärderlig erfarenhet och gedigen kunskap om hydraulik och mekanik. Här utvecklas cylindrar i nära samarbete med kunderna för att motsvara högt ställda krav. Processen börjar med någon typ av kundkrav. För att vi ska kunna tillverka din produkt räcker det med att du talar om vad den ska användas till och vilka yttermått den ska ha. Först görs en konstruktionsritning som sedan godkänns av kunden. Därefter görs en produktionsberedning och produkterna testas samt provtrycks. I slutändan får man en fastställd konstruktion som kan gå över till serieproduktion. Vi har kunskapen som krävs för att leverera exakt vad våra kunder behöver och vill ha. Och gärna över förväntan

Närke Hydraulik AB

Certifikationer

cert3
cert2
cert1