Skärande bearbetning & svets

Skärande bearbetning

Vi kan hjälpa dig med att få din ide till verklighet. Tack vare våran kompletta maskin park.

 • Svarv
 • Fräs
 • Planslip
 • Pelarbor
 • Plasmaskär
 • Gasskär
 • Hydraulpress

Svetsning

 • MIG/MAG
 • Pinnsvets
 • Tig
 • Roterande Svets robot
 • (Gaslödning)
 • (Gassvetsning)

Svetsmaterial

 • Stål
 • Aluminium
 • Rostfritt Stål
SKÄRANDE BEARBETNING & SVETSNING
SKÄRANDE BEARBETNING & SVETSNING1 - svets-maskin

hydraulik service med kvalité och kundnöjje som högsta mål

Vi på Närke Hydraulik AB är specialister inom hydraulik och dess tuffa område. Vi har många års erfarenheter av god kvalité av hydraulik och även smarta lösningar. Vi har idag 2015 även bytt ny grafisk profil där vi valt att utveckla vår vision och bredda vårt sortiment.

Vi på Närke Hydraulik AB erbjuder olika sorters av hydraulik service. Vi erbjuder bland annat svetsning, svarvning, skärande bearbetning med mer. För oss är det viktigt att erbjuda hög kvalité av hydraulik service då vårt mål är att alltid erbjuda kunden bästa service samt att hen alltid är nöjd med våra hydraulik service tjänster.

Vi på Närke Hydraulik AB är hydraulikfirma som verkar i Örebro län, Hallsberg. Våra tjänster omfattar renovering av cylindrar, Slangar Hydraulsystem osv. Vår kunskap inom vårt område ger oss möjligheten till högsta kvalitet. Vi arbetar med allt från enkla jobb, försäkringsbolag till stora renoverings projekt.

Närke Hydraulik AB utvecklar och tillverkar alla produkter i Hallsberg. Vi använder ett egenutvecklat och välbeprövat koncept med standardmoduler i en modern produktion med en avancerad maskinpark. Vårt signum är kundunika lösningar med ett helhetstänk som skapar bästa tänkbara förutsättningar för hög kvalitet, rationell tillverkning och korta ledtider.

Alla de viktiga stegen i tillverkningen av våra cylindrar görs i fabriken, som till exempel skärande bearbetning, svetsning, montering och lackering. En stor del av alla moment i processen är datoriserade och automatiserade. Här finns t ex välutrustade robotsvetsceller. Våra produkter tillverkas med hög kompetens där människans hantverk är lika viktigt som avancerad robotteknik. Tillverkningen är beroende av ett utvecklat samspel mellan människa och maskin. Det gör att vi kan tillverka stora volymer på ett effektivt, modernt och noggrant sätt.

hydraulik service

Vi är även idag väldigt stolta partners med en av marknadens ledande företag inom branschen. Vi har kunder som: http://www.scania.se/